Regulamin zakupów w sklepie internetowym Akwa-Marin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym Akwa-Marin
Prowadzonym przez:

Olivier Ossywa
ul. Tatarska 5/7
30-103 Kraków

NIP: 6751319047

Bank Millenium nr rach  21 1160 2202 0000 0001 1353 4561


1. Zamówienie w sklepie Akwa Marin może złożyć tylko osoba pełnoletnia, zwana dalej Klientem.
2. Składając zamówienie, Klient zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu wraz z kodem pocztowym, adresu e-mail i nr telefonu.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zamówienia drogą mailową lub telefoniczną.
6. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy.
7. Ceny podane w Sklepie nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert (art. 71 Kodeksu Cywilnego).
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
9. Sklep  przyjmuje zamówień złożone telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
10. Oferta zamieszczona na stronach Sklepu nie jest ofertą magazynową - tzn. nie wszystkie produkty sa dostepne "od ręki".
11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie mailem lub telefonicznie,które jest równoznaczne z przyjąciem zamówienia do realizacji.
12. Termin realizacji dla większości produktów wynosi do 10 dni roboczych i liczony jest od następnego dnia roboczego. Jeśli jednak wszystkie zamówione towary są dostępne w magazynie Sklepu, zamówienie wysyłane jest następnego dnia roboczego.
13. Sklep zawsze informuje Klienta o przewidywanym terminie wysłania zamówienia (uzależnionym od dostępności towarów u dystrybutora lub importera).
14. Przesyłki w których znajdują się towary wrażliwe na uszkodzenia podczas transportu oznaczane są przez Sklep emblematami OSTROŻNIE


Zamawianie żywych zwierząt:

Jeżeli tylko jest taka możliwość, zawsze namawiamy Państwa na odbiór osobisty ryb i koralowców.

Przed złożeniem zamówienia mailowego, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer telefonu  12 4270123 w godzinach
Od poniedziałku do piątku od 10:00 -19:00

W soboty od 10:-15:00

0. Minimalna wartość zamówienia to 200PLN
1. Zamówienie w sklepie Akwa Marin może złożyć tylko osoba pełnoletnia, zwana dalej Klientem.
2. Składając zamówienie, Klient zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu wraz z kodem pocztowym, adresu e-mail i nr telefonu.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zamówienia drogą mailową lub telefoniczną.
6. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy.

7. Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia przez wzglądna stan zwierząt, cz też rezerwacje okreslonych gatunków.
8. Ceny podane w Sklepie nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert (art. 71 Kodeksu Cywilnego).
9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
10. Sklep  przyjmuje zamówienia złożone telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
11. Klient ma 4dni /od daty złożenia zamówienia/ na wpłatę środków za zakupione zwierzę.
12 Kwota wpłacana przez Klienta powinna być powiększona o opłatę transportową .
13. Jeżeli w terminie 4 dni od daty złożenia zamówienia Klient nie wpłaci środków na konto Sklepu, rezerwacja zostaje anulowana.
14. Zamówione zwierzę wysyłane jest do Klienta po otrzymaniu zapłaty od Klienta.
15. Termin realizacji ustalany jest z Klientem indywidualnie.
16. Dokładamy wszelkich starań aby zwierzeta dotarły do Państwa zdrowe i żywe jednak nie możemy dać gwarancji, że zwierze będzie żyło i dobrze się czuło w Państwa zbiorniku.
17. Żywy towar wysyłamy jedynie za pośrednictwem przesyłki konduktorskiej PKP, przesyłki PKS lub po wcześniejszych uzgodnieniach przekazujemy osobie upoważnionej do odbioru osobistego.Każdy inny przypadek transportu musi być wcześniej uzgodniony ze spredającym. Nie wysyłamy żywego towaru za pobraniem.
18. Koszt przesyłki konduktorskiej to 30zł Mały box, 60zł Duży. Przesyłka PKS 30 zł.
Gwarancja i reklamacja:

1. Towary prezentowane w sklepie Akwa Marin są nowe i objęte są gwarancją producenta/importera, zgodnie z zapisami w ich kartach gwarancyjnych, dostarczanych razem z towarem.
2. W przypadku reklamowania wadliwego towaru Klient zobowiązany jest poinformować, drogą mailową, o tym fakcie Sklep oraz dostarczyć na własny koszt wadliwy produkt do siedziby Sklepu wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt Sklepu
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest karta gwarancyjna i dowód zakupu.
4. Termin rozpatrzenia reklamacji ustala dystrybutor reklamowanego sprzętu. O terminie tym Klient zostanie powiadomiony drogą mailowąlub telefonicznie.
5. Sklep Akwa Marin nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie dostawy. Klient ma prawo do sprawdzenia w obecności przewoźnika stanu dostarczonego towaru, a w razie stwierdzenia uszkodzeń - do spisania protokołu szkód. Protokół ten należy dostarczyć listownie,  lub e-mailem do siedziby Sklepu i jest on jedyną podstawą to uwzględniania tego typu reklamacji.
6. Sklep nie odpowiada za czas jaki spedytor lub przewoźnik potrzebuje na dostarczenia zamówionych towarów pod wskazany adres. Czas dostarczenia towarów przez spedytora lub przewożnika nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.Zwrot towaru:

1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów”. W przypadku zwrotu towar musi być odesłany do siedziby Sklepu Akwa Marin, w stanie niezmienionym w oryginalnym opakowaniu wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.

2. Nie przyjmujemy zwrotów żywych zwierząt.

Poufność danych:

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Akwa Marin.
2.Akwa Marin jako administrator danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), informuje, że w zbiorze danych będą przetwarzane dane osobowe Klientów w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną są Klienci.
3. Zgodnie z postanowieniami w/w Ustawy Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących ich danych osobowych.
4. Dane Klientów nie będą w żadnym razie udostępniane firmom i osobom trzecim.

Inne informacje:

1. Wszystkie ceny podane w sklepie Akwa Marin są cenami brutto.
2. Promocje i rabaty nie sumują się.
3. Sklep nie bierze odpowiedzialności wobec firm lub osób trzecich z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, wynikłych w trakcie użytkowania oferowanych przez nas produktów. Odpowiedzialność za szkody powstałe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancji określonych przez producenta/dystrybutora danego produktu.
4. Wszystkie zdjęcia oraz użyte przez Sklep znaki towarowe są wykorzystane jedynie w celach informacyjnych i pozostają własnością producentów.

W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem decydują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.