Test Calcium Ca

ProducentSalifert

Test pokazuje wyniki testów nie sfałszowane przez magnez.

Test mierzy w stopniach 10- 20ppm.

Opakowanie umożliwia wykonanie 50 - 100 testów.