Seriatopora hystrix 04

Seriatopora hystrix jest to bardzo piękny lecz delikatny koralowiec. Oferuje różnorodne kształty i jasne barwy do akwarium.

Potrzebuje silnego oświetlenia i umiarkowanego prądu wody, aby utrzymać swoje jasne kolory. Dla dobrej kondycji zalecane jest dodawanie wapnia, strontu i innych pierwiastków śladowych w wodzie.

Choć nie wymagają dodatkowego dokarmiania, zalecane jest podawanie mikro-planktonem lub innymi suchymi produktami przeznaczonymi do karmienia filtratorów i innych bezkręgowców 

 

Przy odpowiedniej pielęgnacji Hystrix rośnie stosunkowo szybko. Występuje w różnych odcieniach różowego. Barwa może ulegać zmianie ze względu na oświetlenie jak i system filtracji.