IKS Aquaristic Computer

ProducentAquastar

IKS Aquaristic Computer

Akwarystyczny komputer Iks Aquastar jest systemem o modułowej konstrukcji, który zaspokaja wszystkie potrzeby związane z automatycznym monitorowaniem, kontrolą wody i oświetlenia w akwariach.
Z komputerem AQUASTAR stworzysz akwarium według swoich indywidualnych potrzeb, oraz według zasobności portwela. Nieważne czy chcesz monitować i regulować światło, temperaturę, wartość pH w akwarium lub zautomatyzować wiele dodatkowych funkcji, AQUASTAR jest właśnie dla Ciebie.

Do systemu można podłączyć do ośmiu modułów na raz w dowolnych kombinacjach. W ten sposób można monitować np. kilka wartości pH (np. w reaktorze wapnia i w akwarium) lub różne wartości w kilku zbiornikach.

Przy wdrażaniu tego systemu inżynierowie zwracali szczególną uwagę na prostotę i przyjazność dla użytkownika. Jednym z rezultatów tego postępowania jest inteligentny system menu - niedostępny w innych systemach.


IKS AQUASTAR sam rozpoznaje jakie moduły są do niego przyłączone i na tej podstawie udostępnia odpowiednie opcje w menu urządzenia. Np. opcja włączania lampy selenowej jest aktywna tylko wtedy, gdy jest ona połączona z odpowiednim gniazdem. 

Możliwość podłączenia do dwóch paneli przyłączy po cztery gniazda każdy (IKS AQUASTAR MIDI), co oznacza 1 plus 8 kontrolowanych gniazd. Także dostępne w wersji z regulowaną ilością wyjść przy ekstremalnej realistycznej symulacji 
możliwość programowania do 32 funkcji czasowych (z funkcją dni tygodnia). Najniższy ustawiany czas to 1 sekunda. Dzięki temu można ustawić bardzo mały okres badania zawartosci elementów wody i włączania pomp w celu uzupełniania tych elementów . Okresy wszystkich funkcji mogą być ustalane indywidualnie. Można używać także ustawień losowego włączania funkcji. Szczegółowa symulacja dnia i nocy upraszcza do minimum obsługę oświetlenia w akwarium. Można symulować wschód i zachód słońca w różnych częściach świata, która ma duży wpływ na wiele czynników (wartość pH, temperaturę) 
szczegółowa symulacja faz księżyca. Można wybrać jedną z dwóch opcji symulacji: prostą (dla początkujących) lub autentyczną symulację księżyca (dla kultywacji i korali). Dostępne są symulacje faz w różnych regionach świata, np. w tropikach.
możliwość kontrolowania do 16 pomp . Wszystkie kontrolowane procesy posiadają górny i dolny limit z alarmem wizualnym, akustycznym lub dowolnym zewnętrznym. Automatyczna kalibracja z testem sensorowym (dla pH, redox, przewodność, tlen) 
wyświetlanie zasolenia, gęstości lub mS w wodzie morskiej akwarium (z modułem przewodności)  Możliwość przesłania wszystkich danych do komputera PC. W pamięci komputera można przechować 2000 zbiorów z danymi (jeden zawiera datę, czas i wartości podpiętych urządzeń) 

DOSTĘPNE MODUŁY:
moduł pH
moduł REDOX
moduł temperatury
moduł poziomu wody
moduł przewodności
moduł tlenu
moduł ciśnienia