Aqua Medic heat controller duo

ProducentAqua Medic

Regulator temperatury, regulator ciepła Duo służy do sterowania i mocy grzejników ogrzewania żwiru w tym samym czasie. Pomiar i dokładność przełączania wynosi 0,1 ° C. Zakres regulacji wynosi od 0 - 50 ° C, wartość zadana jest w krokach co 0,1 ° C i jest kontrolowana dokładnie do 1 ° C. Maksymalne obciążenie dla systemów grzewczych i pod grzejnikiem żwiru jest 1200 watów. Ze względu na zintegrowane gniazda podwójnego możliwe jest podłączenie grzejnika i mocy systemu grzewczego żwiru jednocześnie.Regulator ciepła Duo dostarczany jest z czujnikiem temperatury w załączeniu. Wyświetlacz LCD zapewnia natychmiastowy dostęp do informacji o aktualnym temperatury, czasu i stanu podłączonych urządzeń. Przewód grzejny jest sterowany przez zegar, The / off czas na można zaprogramować. Jeżeli wartość zadana nie zostanie osiągnięta, na mocy grzałki żwiru jest włączony. Aby uniknąć przegrzania, oba gniazda wyłączyć tak szybko, jak wartość zadana została osiągnięta.