Test Phosphate PO4

ProducentSalifert

Test bada zawartość fosforanów w wodzie.

Test zawiera dwa zakresy: 0,01-1 ppm oraz 0,02 - 2 ppm.

Opakowanie wystarcza na przeprowadzenie do 25 testów