Test Azotyny NO2

ProducentSalifert

Test bada zawartość azotynów w wodzie. Zawiera skale: 0,002-0,12ppm.

Opakowanie wystarcza na przeprowadzenie do 60 testów.