Ricordea 01

Ricordea to jedne z najbardziej kolorowych korali dostępnych na rynku. W dojrzałym zbiorniku z dobrymi parametrami, hoduje je się bardzo łatwo. Jest to zapewne kolejny powód, dlaczego Ricordea stały się tak popularne. 

 

Otwór gębowy Ricordea florida jest często jaskrawo zielony i świeci w aktynice. 

Będzie dostosowywać się do różnych warunków oświetleniowych. Należy jednak zaaklimatyzować je stopniowo do mocnego oświetlenia.

Na początku należy umieść koral nisko w akwarium aż otworzy się całkowicie, a potem stopniowo w ciągu kilku tygodni, przesuwać korala do żądanej lokalizacji. Preferuje niski przepływ wody w akwarium. 

Ricordea jest średnio agresywna i wymaga odpowiedniej odległości od innych korali np acropora ponieważ może je poparzyć. Przy dobrych warunkach rosną szybko,dzieląc się. 

 

Ricordea są to koralowce pozbawione szkieletu. Odżywiają się głównie za pomocą zooksantelli. Nie wymagają dodatkowego dokarmiania,w celu szybszego wzrostu można podawać mikro-plankton, drobne mrożonki.