Hydrometr

 

Hydrometr

Przyrząd do mierzenia zasolenia wody.