Colombo Marine NO3 test

ProducentColombo

Wysokiej jakości, łatwy do wykonania test kolorymetryczny mierzący poziom azotanów  do 4mg/L (tylko dla niskiego zakresu) w wodzie morskiej.