Calcium Dispenser 5074.000

ProducentTunze

Dodawanie wody wapiennej jest jedną z metod podwyższania poziomu wapnia w wodzie akwaria morskiego.

W odseparowanym pojemniku przy pomocy strumienia wody z pompy dozującej Osmolatora zostaje rozpuszczony wodorotlenek wapniowy. Calcium Dispenser jest montowany między pompą dozującą a wężem doprowadzającym. Woda wapienna zostaje systematycznie w małych ilościach doprowadzana do akwarium. Calcium Dispenser może być zamontowany w każdym zbiorniku wyrównawczym. Pojemnik Dispensera powinien być w odstępach od jednego do dwóch tygodni napełniany wodorotlenkiem wapniowym. Calcium Dispenser daje się łatwo łączyć z Calcium Automatem. Można przez to osiągnąć zarówno w dzień jak i w nocy szczególnie dobrą stabilność wartości pH.

W opakowaniu: reaktor, wypełnienie wodorotlenkiem wapniowym, zamocowanie i podłączenie dla osmolatora, nadaje się dla akwariów z koralami twardymi do około 1000L. Wymiary: 350 x 140mm.